Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

In love with a mind no longer living but still alive.

"...It is a rule in paleontology that ornamentation and complication  precede extinction. And our  mutation, of which the assembly line, the collective farm, the mechanized army and the mass production of food are evidences or even symptoms, might well correspond to the thickening armor of the great reptiles - a tendency that can end only in extinction. If this should happen to be true, nothing stemming from thought can interfere with it or bend it. Conscious thought seems to have little effect on the action or direction of our species... "
(The log from the Sea of Cortez - John Steinbeck)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Βράζει το καζάνι!