Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Αποφαστιστικότης, Εντιμότης, Πατριώτης

2 σχόλια:

Βράζει το καζάνι!