Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Even the sunniest day has to begin and end in darkness, making it hard to say which is which.

  • Ένα τραγούδι σκέτο, μόνο με τη διάθεση για δράμα.

2 σχόλια:

Βράζει το καζάνι!