Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008

Η Πολιτική Πέθανε

 • politik kills politik kills politik kills
 • politik need votes
 • politik needs your mind
 • politik needs human beings
 • politik need lies
 • thats what my friend is an evidence politik is violence
 • what my friend is a evidence politik is violence
 • politik kills politik kills politik kills
 • politik kills politik kills politik kills
 • politik use drugs
 • politik use bombs
 • politik need torpedoes
 • politik needs blood
 • thats what my friend is an evidence politik is violence
 • what my friend is a evidence politik is violence
 • politik need force poltik need cries
 • politik need ignorance politik need lies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Βράζει το καζάνι!