Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Tο χρώμα του πόνου

είναι μαύρο σαν την απώλεια και σαν τη λογική, σαν τη σήψη και τη μιαρή κατάντια του μυαλού. Βάφει τη ζωή και λύνει την πάλη.